วันอาทิตย์ที่ 14 มิถุนายน พ.ศ. 2552

ความคาดหวังของรายวิชา

หวังเป็นอย่างยิ่งค่ะว่าจะได้ความรู้และมีความเข้าใจเกี่ยวกับวิชานี้เพิ่มมากขึ้น สามารถวิเคราะห์ข้อมูลเทคโนโลยีสารสนเทศได้ละเอียดและถูกต้องมากขึ้น สามารถนำความรู้นี้ไปใช้ในชีวิตประจำวันได้ และสามารถระบุความสำคัญและความจำเป็นของเทคโนโลยีสารสนเทศได้ด้วยค่ะ

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น