วันจันทร์ที่ 22 มิถุนายน พ.ศ. 2552

แนวทาง 9 คำพ่อนสอนกับการเรียนคณะศึกษาศาสตร์

การใช้ชีวิตในปัจจุบันนี้เป็นการยากลำบากมากที่จะก้าวผ่านอุปสรรคต่าง ๆ ที่กีดขวางทางเดินของเรา อาจมีทั้งดี ไม่ดี สุข หรือทุกข์ ดังนั้นเราจึงควรจะยึดหลักการดำเนินชีวิตที่ดี เพื่อที่จะเป็นแนวทางในการนำพาให้ชีวิตเราไปสู่ทางที่ดี และเนื่องจากอนาคตของเราจะต้องไปเป็นครู ต้องสอนผู้คนให้เป็นคนดี เราก็ควรที่จะเป็นแบบอย่างที่ดีด้วย

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น