วันอาทิตย์ที่ 19 กรกฎาคม พ.ศ. 2552

วันอาทิตย์ที่ 12 กรกฎาคม พ.ศ. 2552

วันจันทร์ที่ 22 มิถุนายน พ.ศ. 2552

แนวทาง 9 คำพ่อนสอนกับการเรียนคณะศึกษาศาสตร์

การใช้ชีวิตในปัจจุบันนี้เป็นการยากลำบากมากที่จะก้าวผ่านอุปสรรคต่าง ๆ ที่กีดขวางทางเดินของเรา อาจมีทั้งดี ไม่ดี สุข หรือทุกข์ ดังนั้นเราจึงควรจะยึดหลักการดำเนินชีวิตที่ดี เพื่อที่จะเป็นแนวทางในการนำพาให้ชีวิตเราไปสู่ทางที่ดี และเนื่องจากอนาคตของเราจะต้องไปเป็นครู ต้องสอนผู้คนให้เป็นคนดี เราก็ควรที่จะเป็นแบบอย่างที่ดีด้วย

วันอาทิตย์ที่ 14 มิถุนายน พ.ศ. 2552

บันทึกการเรียนรายสัปดาห์

วันที่ 15 มิ.ย. 2552
วันนี้ได้เรียนการสร้าง Blog ด้วยตนเอง สามารถสร้าง Blog และเขียน Blog ด้วยตนเองได้แล้วค่ะ แต่ยังงงอยู่นิดนึง แต่เดี๋ยวคงเก่งเอง วันนี้ได้แค่นี้ก็สุดยอดแว๊ว เย้!

ประวัติส่วนตัว

ชื่อ นางสาววนาลี สระใจ
ชื่อเล่น ปอย
อายุ 18 ปี
เกิด 3 ม.ค. 2534
ปัจจุบันกำลังศึกษาอยู่ที่ มหาวิทยาลัยบูรพา คณะศึกษาศาสตร์ สาขาการสอนภาษาอังกฤษ ชั้นปีที่ 1
นิสัย เป็นคนร่าเริง แจ่มใส แต่ถ้าลองได้เครียดแล้วล่ะก็สุดสุดเลยล่ะ
สีที่ชอบ ฟ้า , แดง
อาหารสุดโปรด ผัดกระเพราปลาหมึก ,โดนัท
ถิ่นฐาน จังหวัดสระแก้ว
คติ ทำทุกอย่างในวันนี้ให้ดีที่สุด

ความคาดหวังของรายวิชา

หวังเป็นอย่างยิ่งค่ะว่าจะได้ความรู้และมีความเข้าใจเกี่ยวกับวิชานี้เพิ่มมากขึ้น สามารถวิเคราะห์ข้อมูลเทคโนโลยีสารสนเทศได้ละเอียดและถูกต้องมากขึ้น สามารถนำความรู้นี้ไปใช้ในชีวิตประจำวันได้ และสามารถระบุความสำคัญและความจำเป็นของเทคโนโลยีสารสนเทศได้ด้วยค่ะ